Aktuality / Novinky / Dotazy v BOZP a PO

Odborná způsobilost v elektrotechnice (16.9.2022)

Letos ale došlo k významné změně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Pracovní úraz (7.9.2022)

Bezpečnost práce je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance.

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce ... (15.8.2022)

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Používání ochranné obuvi u kuchařek (28.3.2014)

Ptali jste se nás: Nařizuje zákon jakou obuv mají užívat kuchařky v kuchyni?

Naše odpověď:
Povinnosti v poskytování OOPP stanoví nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

 

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP