Používání ochranné obuvi u kuchařek

Ptali jste se nás: Nařizuje zákon jakou obuv mají užívat kuchařky v kuchyni?

Naše odpověď:

Povinnosti v poskytování OOPP stanoví nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Zaměstanavatel musí vyhodnotit rizika a na základě toho poskytnout OOPP, metodikou v hodnocení rizik jsou přílohy k danému nařízení.

A pokud budu citovat přílohu č. 3, kde je řečeno, že ochranná obuv s protiskluznou podrážkou se poskytuje při práci ve vlhkém prostředí, což práce kuchařky jistě je, tak ano.

S pozdravem

Ing. Kristýna Fukanová

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP