Co je BOZP

BOZP je zkratka pro bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jedná se o souhrn opatření ze strany zaměstnavatele s cílem zamezit ohrožení a poškození zdraví zaměstnanců na pracovišti. Hlavním krokem jak zvýšit bezpečnost zaměstnanců je minimalizovat rizika. Jak? Pravidelným školením BOZP. 

Jak se školí BOZP

Školení BOZP lze provést několika způsoby. Buď osobně v rámci klasického prezentačního školení nebo pomocí e-learningu přes internet. Při osobním školení se jedná o školení za přítomnosti lektora a, to buď na pracovišti nebo mimo pracoviště.

Kdo a kdy školí BOZP

Školení BOZP se provádí vždy při nástupu do nového zaměstnání nebo při změně pracovního zařazení, druhu práce, při změně technologie či pracovního postupu.  Týká se jak zaměstnanců na hlavní i vedlejší pracovní poměr a též v případě brigádníků. Bez absolvovaného školení BOZP nelze nastoupit do zaměstnání.

Jak často je třeba školit zaměstnance

Zaměstnanci by měli být vyškoleni v rámci vstupního školení, následně opakovaně ve lhůtách stanovených zaměstnavatelem, na jehož uvážení a zodpovědnosti záleží. Jde především o rizika, která svou povahou a závažností opakování školení přímo vyžadují.

Způsoby provádění školení BOZP

E-learning – školení online

Jedná se o moderní způsob školení, který výrazně šetří finanční prostředky firmy. Při e-learningu se využívají systémy, jejichž prostřednictvím se zaměstnanec proškolí přes internet. Nevznikají zde žádné náklady na školicí prostory, ani samotného školitele. Pomocí elektronického školení lze uspořit až 50 % nákladů oproti klasickému prezentačnímu školení. 

Jaké jsou výhody?

 • úspora nákladů

 • rychlost

 • školení v prostředí, které nejvíce vyhovuje

 • možnost opakování testů

 • okamžité školení pro nového zaměstnance

Pro které obory je vhodné školení BOZP online?

 • Školy a státní instituce

 • IT firmy

 • Restaurace a gastronomie

 • Ralitní činost

 • Veškteré administrativní práce

U těchto školení není nutná přítomnost lektora, jedná se o základní zásady a povinnosti z hlediska bezpečnosti práce, které nejsou složité.

Prezentační školení

Školení s lektorem je vhodné především u specifických prací, u složitých pracovních odvětví. V těchto případech je lepší zvolit osobní školení, kde se s bezpečnostními pravidly seznámí zaměstnanci podrobněji a do detailu.

U kterých profesí je prezentační školení vhodné?

 • odborná příprava požárních hlídek

 • školení vazačů a jeřábníků

 • školení obsluhy tlakových nádob

 • školení obsluhy motorových pil

 • školení malé mechanizace

 • specifická školení ve výrobě

U odborných profesí je tak mnohem lepší povolat odborně způsobilou osobu, která dokáže pracovníkům názorně předvést prakticky konkrétní rizika a doporučit proti nim vhodná opatření.

BOZP - co říci závěrem

Ačkoliv je školení bezpečnosti práce stále vnímáno jako nutnost a formalita, mnohdy tomu tak není. Sice jde i o jakousi pojistku pro zaměstnavatele, ale především jde skutečně o zdraví. Stačí nepozornost a snadno dojde k vážným situacím.

Za pravdu dají jistě ti zaměstnavatelé, kteří se již setkali s pracovními úrazy a museli v jejich důsledku následně řešit proces odškodnění. Zaměstnavatel musí v takovém případě prokázat řádné proškolení zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce. Proto musí být dostupná patřičná dokumentace a certifikáty, které absolvování školení BOZP doloží.

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP