Vyhláška o pracích zakázaných těhotným zaměstnankyním

Dne 24. 7. 2015 byla v částce 74/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Vydána na základě z. č. 262/2006 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2015.


Vyhláška ke stažení

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP