Školení PO

Školení BOZP a PO - cenaŠkolení požární ochrany (PO) je povinné pro všechny fyzické a právnické osoby, které provozují činnost vyznačující se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečím. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna zajistit pravidelné školení PO pro všechny své zaměstnance, především školení vedoucích pracovníků.

Nyní Vám nabízíme efektivní a rychlé školení PO pomocí e-learningu. Elearningový systém Školitel Vás provede přehledně a jednoduše všemi kroky školení, jehož výsledkem budou všechny doklady o školeních, které potřebujete legislativně doložit. Celý systém je dostupný on-line pomocí Vašeho prohlížeče, nemusíte tedy nic složitě instalovat. Školení je optimalizováno i pro mobilní telefony, školit se tedy můžete opravdu odkudkoli a kdykoli.

On-line školení PO plně nahrazuje klasické prezentační školení zaměstnanců.

Co obdržíte při online školení PO?

Dle vašich přání a požadavků jsme schopni vytvořit a upravit školení PO vám na míru.

Školení PO obsahuje

 • Právní předpisy
 • Základní povinnosti občanů
 • Zařazení činností do kategorií dle požárního nebezpečí
 • Dokumentace požární ochrany
 • Školení o požární ochraně
 • Požární značky
 • Požární bezpečnost při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
 • Hasicí přístroje
 • Co dělat při požáru
 • Tísňová telefonní čísla

Výhody on-line školení PO

 • školení v prostředí, které Vám nejvíce vyhovuje
 • školení PO můžete provádět, až když budete mít čas
 • možnost opakování testů
 • automatické hlídání termínů pro opakování školení
 • okamžité školení PO pro nového zaměstnance
 • šetří náklady na zákonné školení PO
Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP