Změna zákona o vzdělávání

Dne 17. 4. 2015 byl v částce 37/2015 Sb. zveřejněn zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon nabyl s výjimkou některých ustanovení účinnosti 1. května 2015.

 

Zákon ke stažení

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP