Legislativní změny BOZP v dubnu 2016

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 4. 2016

ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky. Tato část ISO 4254 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování týkající se návrhu a výroby samojízdných strojů s vezoucí se obsluhou, nesených, návěsných a přívěsných strojů používaných v zemědělství za účelem řešení nebezpečí, která jsou typická pro většinu strojů. Kromě toho stanovuje druh informací o bezpečných způsobech práce včetně informací o zbytkových rizicích uváděných výrobcem. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) z listopadu 2013.

ČSN EN 1674 (51 2530) Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro konstrukci a výrobu strojů na rozvalování těsta, jak jsou popsány v kapitole 3, používané v potravinářském průmyslu a řemeslných činnostech pro zmenšení tloušťky celistvé hmoty těsta nebo těstovin rozvalováním. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1674+A1 (51 2530) z června 2010.

ČSN EN 12331 (51 3055) Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a výrobu mlýnků na maso používaných v stacionární poloze. Stroje, na které se tato evropská norma vztahuje, se používají pro zmenšování velikosti kusů čerstvého nebo zmrazeného masa, masných výrobků a ryb řezáním v sadě řezacích nástrojů. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12331+A2 (51 3055) z ledna 2011.

ČSN EN 13870 (51 3075) Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma definuje požadavky na konstrukci a výrobu porcovacích strojů. Stroje pokryté touto evropskou normou jsou používány pro kontinuální porcování čerstvého, uzeného nebo mraženého masa s kostmi a bez kostí nebo podobných výrobků oddělováním pomocí nože. Norma byla po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13870+A1 (51 3075) z ledna 2011.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1459-2 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky.

ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) ze srpna 2014.

ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) z června 2014.

ČSN EN 16736 (76 3202) Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení.

ČSN EN 13594 (83 2302) Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16736 (76 3202) února 2003.

ČSN EN ISO 17621 (83 3626) Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1231 (83 3626) ze srpna 1998.

Zdroj: ÚNMZ

 

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP