Pracovnělékařské služby od 1. 11. 2017

Pod číslem 202/2017 Sb. byla publikována novela zákona o specifických  dravotních službách, která obsahuje mimo jiné změny v posudkové péči a vydávání lékařských posudků, v provádění pracovnělékařských služeb a uznávání nemocí z povolání.

Další změny nastanou novelou vyhlášky č. 79/2013 Sb., (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Novelou zákona o specifických zdravotních službách je rovněž změněn zákoník práce.

ýznamné změny, které s účinností dnem 1. 11. 2017 nastanou, si vyžádají změny v podnikové praxi i činnosti lékařů poskytujících pracovnělékařské služby.

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP